ELEDOM Eugeniusz Dombrowski, ul. Bydgoska 14, 87-100 Toruń, tel. (056) 661 63 16, fax: (056) 657 39 39

niedziela, 16 czerwca 2019 r.

 
 

FIRMA

 

Zakład Elektroinstalacyjny ELEDOM Eugeniusz Dombrowski prowadzi działalność nieprzerwanie od maja 1982 r. Prace montażowe wykonuje na terenie całego województwa i ościennych. Zakład zarządzany jest jednoosobowo i zatrudnia przeciętnie 8 do 11 pracowników dobrze wyszkolonych z dużą praktyką montażu instalacji w obiektach nowobudowanych. Przedsiębiorstwo posiada pełny asortyment narzędzi i przyrządów pomiarowych oraz 3 samochody transportowe i 2 osobowe. Prace specjalistyczne dozorowane są przez osoby z dużą praktyką w zawodzie. Właściciel Eugeniusz Dombrowski posiada uprawnienia dozoru, eksploatacji i pomiarów w zakresie do 15 kV.
Od początku Zakład specjalizował się w elektryfikacji obiektów przemysłowych w pełnym zakresie dla zakładów produkcyjnych i spółdzielni.
Do chwili obecnej Zakład zelektryfikował ok. 860 mieszkań i około 60 domów jednorodzinnych. Budynek przy ul. Legionów w Toruniu został wyróżniony nagrodą MISTER ROKU 1999.
Obecnie obiekt Nad Doliną przy ul. Przy Skarpie zdobył podobne wyróżnienie.

W latach 1997-1998 Zakład wykonał elektryfikację nowo wybudowanego dworku w którym zastosowano instalacje inteligentnego budynku.

Ponadto Zakład realizuje pomiary elektryczne dla Stacji Telefonii Cyfrowej GSM CENTERTEL, ERA GSM, ALKATEL i dla jednostek stacji ciśnieniowo przesyłowych EUROPOL GAZ na terenie całego kraju.

Obecnie Zakład został przedstawicielem i serwisantem systemów odkurzania centralnego BEAM na okręg województwa oraz ukończył przeszkolenie projektowania montażu i programowania inteligentnych systemów EIB.
Prowadzący Zakład posiada świadectwo instruktora BHP .

Zakład Elektroinstalacyjny ELEDOM wykonuje projekty powykonawcze.

 

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą firmy